La línia Verd Recycling és la secció de l’empresa especialitzada en l’admissió, trituració i compostatge de restes vegetals de poda, d’animals, residus urbans i biosòlids.
Aquests productes són transformats per a la seva utilització en l’agricultura i el paisatgisme.
El servei està adreçat a empreses, entitats públiques i associacions agropecuàries.
Avui Burés Profesional SA disposa de diverses plantes de fabricació per donar servei als seus clients: Vilablareix (Girona) i Castelló d’Empúries (Girona).

Verd Recycling té les certificacions ISO 9001 i ISO 14001.


català    |  castellano  
crèdits | nota legal | vr@burespro.com