Verd Recycling, una secció del grup d’empreses BIOT, ha estat creada per a la gestió de la biomassa (matèria orgànica d’origen animal o vegetal, urbà, inclosos els materials procedents de la seva transformació natural o artificial i biosòlids).
L’objectiu de Verd Recycling és valorar i transformar la biomassa orgànica d’origen animal i vegetal mitjançant el tractament més adequat per fer-ne un ús agrícola i energètic.

Alhora, ofereix el servei de transport de residus orgànics a les seves instal·lacions o bé l’aplicació directa al camp dels residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant una àmplia gamma de vehicles.

CODIS DE GESTIÓ DE RESIDUS I EL DE TRANSPORTISTES:

  1. Gestor de Residus Industrials E-224.96 Autoritzats per l'agència de Residus de Catalunya, en gestió de residus industrials, no especials consistents en el compostatge de residus orgànics. (Vilablareix)

  2. Gestor de Residus Industrials E-273.96 Autoritzats per l'agència de Residus de Catalunya, a espargir i aplicar residus orgànics i subproductes en el sòl, en profit de l´agricultura o l'ecologia. (Aplicació directe)

  3. Gestor de Residus Industrials E-533.98 Autoritzats per l'agència de Residus de Catalunya, en gestió de residus industrials, no especials consistents en el compostatge de residus orgànics. (Castelló d´Empúries)


català    |  castellano  
crèdits | nota legal | vr@burespro.com